ێ          ی     ی坘     ییی

    emrro                                                                             ی ێ یی

 

 

             

 • ی ی坘یی ێیی یی ώ ی ەەێەە ییی ییۆ 坘
 • ǁۆی ێێیی ی ۆڤ ە ی یی ٢٠١٨
 • ییی ە ەی ەەی ەەی
 • ە ەە ە ەەی ێ!
 • ێ ڵ Șێ
 • ی ێ ە ی / ی ەیی ییی
 • ǁۆی ێێیی ی ۆڤ ە ی ی ٢٠١٨
 • ێیێ ۆ ە ەی ێیی ۆۆیی
 • ەڕۆ (٤٣)ەی ڵ ێەەێ ڵیی ۆی ی ەێیە
 • ی یی ەەەیی ە ە ەە ǐیјە
 • ۆی یی ۆی ێی "ە ەە ەی"
 • ڕۆ:

   

   

  تووتنی چرووت. دڵشاد عەبدوڵا....... ...... ..... .. ...... .....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ەڵȎی ەۆ ەی ە ێ! ە ی. ..... ..... .... ....... .......... ..

   

   

   

  ڵە ەیەییە ە یۆی ڵ. ە ڵ..... ..... .... ....... .......... ..

   

   

   

  ەȎێ! جەبار سابیر ..... ... ........ ..... .... .... ..... ..... .... ....... .......... ..

   

   

   

   

  ەە! بەکر عەبدولڕەحمان ..... ... ........ ..... .... .... ..... ..... .... ....... .......... ..

   

   

   

  ە! ە ی ........ .... ... ............ ........ ....... ........ ....... .............. ..

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  من بە کاتی هەولێر. نیگار نادر ..... ...... ........ ...... ..... ...... ..... ...

   

   

   

  سەمای سەفەری پیاوێک. کەریمۆک ...... ...... .....       .. ..... ...

   

   

   

   

   

   

   ەەڕە

   

  گۆڤاری گوڵ. عه‌لی حه‌مه‌ڕه‌شید ........ ............. ........... ... ... .......... .......... ..

   

   

   

   

  یەک پارچەیی! ئاراستەکردن! جەبار سابیر.. ....... ....... ....... ...... .......... ... .... ..

   

   

   

   

  دەنگدان! جەبار سابیر ........... .... ....... ....... ....... ...... .......... ...... ..... ... .... ..

   

   

   

  ە. ە ەڕە .... ... ......... ...... ...... ... ....... ...... .......... ...... ..... ... .... ..

   

   

   

  کۆمەڵە تابلۆیەک. شەماڵ عادل سەلیم ....... ...... .......... ...... ..... ... .... ..

   

   

   

  یی ەەی یەی ییی. ە ڵ .... ........ .... ..... ....... .......

   

   

   

   

   

   ǐی ǐیی

   

   

   

  پشتیوانیی لە گەنجانی دەربەندیخان دەکەین. .. ........ ....... ......... ...... .... .....

   

   

  ێ ڵ Șێ. ... ......... ........ ....... ......... ...... ....... ...... .....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  رشتەی مرواری. عەلائەدین سەجادی ...... ...... .....       .. ..... ...

   

   

   

   

   

   

   

   

  . ێ ەە ..... ... ..... ..... ...... .... ..... ... ...... .... ...

   

   

   

   

   

  لە سۆراخی لافاوی نوحدا. ە ێ ....... .... .... .... .........

   

   

   

   

  --------

  ی ڕێیی ڕۆ: www.emrro.com/eme.htm

   

   

  .ڵڕی ڕۆ ێ坁ێی ی坘ی ۆی ێی坝 ی (ڕۆ) ی坘ی ی ١٥\٨\١٩٩٤ ی ێ э栠