ێ          ی     ی坘     ییی

    emrro                                                                             ی ێ یی

 

 

             

 • یە ڵ ە ۆەیەی ەەیی ەیی
 • ڵڵەی ەەݘەی ە ۆڕێ ەە ە ەەی
 • ڵی ی ی یی
 • ێەەیی ەە ەەڵ ǐیјەی ی ی ەјە ەڵەەە ە ە
 • ییی ە یەی یی ەڕیی ی ەە ەی ەەی
 • ەڕ̘ ۆ ۆ ڕی ی ۆ ەە. یە ڵ ۆ
 • ڕǁۆێی ەی ەە ە یی ە. ییۆی ییی ییی
 • ە ە ەەی ە ێەی ەە ەсی ە ەەی ە ۆ ەەڕێەە! ییۆی ەە
 • ەیەییەەی ە یەە
 • یی ەی ەی ی یی ۆەڵی
 • ەی ەەјێەە ەەϘی ǘەی ەۆی ǘی ی ێی ەێی ەیە ۆ یی̘ی یی ەҐǘ
 • ڕۆ:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ێەەیی ەە ەەڵ ǐیјەی

  ی ی ەјە ەڵەەە ە ە.

   

  ێڕیی ییی ی ە ǘەی ۆەڵە.. ە ەە بخوازی لەمپەر لە بەرانبەر ە ە چێبکا یان بخوازی لە رێی توندوتیژیی و نانبڕینەوە کەسانی دیکە ناچار بکا تێڕوانینی خۆیان بگۆڕن ئەوە کەسەکی ستەمگەر و دیکتاتۆرە، لێ هەر کەەی لە نێو ئەو بارۆە پڕ لە جەور و ستەمە ەەەیی ییییە ەەی ەەۆیی ی ەەی ەە Ș ە ەڵی ە ەەڵ ەەڵە ەەҁە یییەی јی ێ ێ ی Ȏی ە ێ ە ەێ ە ەەەیی ییی ۆییە ە эیەی ە یییە ەڕ ە ۆڤە ڕەی ەەڵە ێەی رۆژاوا ەەێ.. ئەوە هیچ گومانی تێدا نییە ە ەە ەەی بەرژەوەندییە تەسک و خۆپەرستییەکانی خۆی یان ۆی لایەنەکەیەی ەە ییەی یەەەی لە ژێر پێی خۆی ێ!

   

   

   

   

   

   

   

   

  ەەی ەی. ەی ەڵǁ ..... ...... ..... ....... ........ .....

   

   

   

  کاتژمێر. هێمن ئەمانی ......... ....... ........  ...... ................ ....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ەیەییەەی ە یەە

   

   

  یە ''ێ'' ێەیەی ڤێюێی ەیەی ی ە ە ە ڵ ە ە ێە یە ە ەڵ ''ەی'' ە ەی یەە ەە ە ی ە ی ەەی ێەەە ە ە ی ەە یی ەیەی یی ٢٠٠ ڵ ۆی یی ۆی ەەە ە ێەی ەیی ەیەە ۆیە ی ی ەەی ێ ێەڵ یەەی ەەە. ەەی ە ە ەیی ەڵێ ''ی'' ەیەییەی ە یەە ییە. ە ۆی ώی ۆی ەەەە ەە ەیەیی ە یەە ەێ ەە ە ەڕی ώ ە. ۆی Ӂۆڕی یی ەەی ۆەی ۆ ەە یی ԡ ەە ەە ۆی ڵێ ی ی ێ ەیی ەەیی ەэی یی یی ەیەی ۆەڵ ەەی یی ەەێێ. (یە ڵ)

   

   

   

   ەەڕە

   

  ەڵی ەە ێ ێԘە ە ۆ ە ەێ. .... ...... ...... .... ... .... ...... ......

   

   

   

  ѐە. ە ەڕە ..... ....... ...... .... ...... ....... ...... ...... ..... ....

   

   

  ێی ێ! ە ەڕە ..... ....... ...... .... ...... ....... ...... ...... ..... ....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ی یەێیی ۆǘی ێەێی ی یی ییی!

   

   

   

  ی ساڵ ە لە سایەی حکومی (پارتی و یەکێتی)ەوە، هەمان خۆراک دەکرێ بە قوڕگی ئەو بیرکردنەوە ەەییەدا. شەڕ و پێکدادانە نەگریسەکانیان، نادادپەروەرییەی، گەندەڵییە ѐێڕیی و دارایی و حیزبیی و حوكمڕاییەی، پەلامار و ێشکردن بۆ سەر بەرەی ئازادیخوازان و کوشتن و بڕینی دەیان کەس لە رۆژنامەنووسان و کەسە رۆشنبیر و ئازایەکانی کوردستان و تیرۆرکردنی گەنجە خۆپیشاندەرەکانی حەڤدەی شوبات و قاچاخچێتی نەوت و بازرگانێتیکردن و خۆدەوڵەمەندکردن بە سەروەت و سامانی خەڵکی ەشوڕوەە. ەە ەی ەەەی ی ەەڵ ەێی یە یییە یییە ώی یەی ەێҘی ە ێەǡ ۆǘێی ەەیی ۆ ە یјەە ێەێیەی ە ەڵێ: ''تەنیا چارەسەر ئیسلامی سیایی و حکومی قورئانە. (ی ەە)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ێەەی ی. ێە یی .......... ....... ....... ...... ....

   

   

   

  ییǐەی ە. ەѐێڕی: یی ە ....... ..... ...

   

   

   

   

  ەەی ەѐە. ێە یی  ....... ........ ...... ....... .... .......

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ە ە

  ǘ ەی ەەی ی ە ەیەە ەە ە ەی ێ!

   

  ی ''ی ەەی - ە ǘی ی ۆڤ ەێەی ۆڕی یییەی یە'' ە ۆەی ''ڕی یی ی'' ە یە ϐی ی یی یەە ە (١٠ ڵ ی ١٠٠٠ ە یە یۆ ی ی یەەیی ێەەی) ە ەێ ە ەەیەی ێی ''ە''ی ەییی ە ێێی یی ەەەی ێێ Ȑەڕێێەە یەەی.. ە ەی ١٠ ڵ ەی ەەی ەییی ە ەҐیە ییییە ەەە Șێ ەی ١٠ ڵی ە ەی ەەەی یە ەەە Șێ یەیە ییە ە ەی ەەڵی یە یێێ ەڵە ەە ۆە ێەی ی ەیە ە ە ییەی یە ە ە ەەی ٢١ ە ۆە ڕەیە ۆڤە ە ە ەە.. ەی ەی ەە ەەی ە ''ی'' ەی ە ە ەیەێ ە ێەیەی ییە ە یی ەڕیی ۆی Șە!

   

   

   

   

   

   

  ە. ǘێ ێی ...... ...... .... ... ..... .... .... .... ..... ....

   

   

   

  ەڵە.- ەێ ۆ ۆ -. ۆەڵێ ە ....... ...... .... .... ....

   

   

   

  ێ ە ێ. Ԙۆ ەەی ...... ....... ........ ..... .... ....

   

   

   

  یێѐ. ە ........ .... .................. ... ....

   

   

   

  ێ ەڵە. . . ە  ...... ...... ....... ... ...... ..... .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  یی ە ی ی ییە!

   

  ە ەەی ی ی ییە ەێ ǁ ǁ ǁیی ەیە ە ێ̐ە ەەی ێڕی ە ییەی یەی ۆەڵ () ێ.. ە یەەی ەە یەی ی ەюەەییە ەێەییەی ۆەڵە یە ەەێ! ە ە ە ێە یی ی ییە ەێ ǁ ǁ ǁیی ەیە ە ەی ەە یەی ی ەюەەییە ەێەییەی ۆەڵە یەە ەەێ! ێ ەیە ەیی ە ێ ۆە ەڵەی ۆ ە ێیەی ێ ەییی ە ەێ ە! ەی ێ ەیە ەیی ێ '''' ە ڕی ەی یە ەی ی ەەە یەێیی ێ ەە ەەەی ەە!

   

   

   

   

   

   

   

  ی ڕێیی ڕۆ: www.emrro.com/eme.htm

   

   

  .ڵڕی ڕۆ ێ坁ێی ی坘ی ۆی ێی坝 ی (ڕۆ) ی坘ی ی ١٥\٨\١٩٩٤ ی ێ э栠